Неділя, 22 Травня, 2022

МОЗ повідомляє, як отримати вакцини приватним закладам і лікарям-ФОП

В Міністерстві юстиції України 15 квітня 2019 року зареєстровано наказ «Про порядок розподілу та передачі імунобіологічних препаратів (вакцин) та медичних виробів, які використовуються для профілактичних щеплень», таким чином підприємці, які одержали ліцензію на право діяльності з медичної практики, за умови укладення ними договорів як надавачами медичних послуг, протягом одного місяця після набрання чинності нового наказу, отримають вакцини. За інформацією офіційного сайту МОЗ та Черкаси.yes.

З метою раціонального та ефективного використання вакцин, придбаних за кошти державного бюджету, Міністерство охорони здоров’я та керівники структурних підрозділів повинні забезпечити корегування рівня наявних запасів вакцин та медичних виробів, з урахуванням потреби закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

  • граничний запас препаратів — сума потреби в препаратах у період до наступної запланованого постачання та буферного запасу, що становить 25 відсотків річної потреби в препаратах;
  • мінімальний безпечний запас препаратів — сума потреби в препаратах на 30 календарних днів та буферного запасу, що становить 25 відсотків річної потреби в препаратах;
  • плановий рік — рік, який починається з 01 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком;
  • Постачання препаратів до адміністративно-територіальних одиниць здійснюється відповідно до графіка постачання препаратів на плановий рік та розподілу Міністерства охорони здоров’я України з місць їх зберігання.

Зберігання, транспортування, приймання та облік медичних імунобіологічних препаратів (вакцин) здійснюються відповідно до вимог Правил зберігання та контролю якості лікарських засобів. Графік постачання препаратів до структурних підрозділів затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я України у строк до 31 грудня та може корегуватися у разі зміни строків постачання препаратів.

Розрахунки для формування розподілу та графіка постачання препаратів здійснюються Державною установою “Центр громадського здоров’я МОЗ України” з урахуванням:

  • обсягів обґрунтованої потреби адміністративно-територіальних одиниць в препаратах, що визначена відповідно до Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах;
  • результатів щорічної верифікації потреби в препаратах, проведеної відповідно до вимог Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах;
  • наявності залишків препаратів на національному рівні та в адміністративно-територіальних одиницях;
  • обсягів охоплення населення профілактичними щепленнями;
  • строків придатності наявних залишків препаратів; епідемічної ситуації;
  • можливості забезпечення належного зберігання з дотриманням вимог “холодового ланцюга” та пункту 5 цього Порядку.

Розподіл препаратів між закладами охорони здоров’я та їх перерозподіл оприлюднюються на офіційному веб-сайті структурного підрозділу охорони здоров’я не пізніше ніж через 2 робочих дні після затвердження.